02 / 522 36 40
Informacije
Celostna oskrba odraslih oseb z motnjo v telesnem in duševnem razvoju.

23.10.2020 – Obvestilo – Omejitev izvajanja storitve omejitev izvajanja storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji v VDC Murska Sobota

Spoštovani!

Obveščamo vas, da smo s strani Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  bili pozvani da začasno omejimo izvajanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji.

Vsem uporabnikom, katerim starši, zastopniki ne morejo v tem času nuditi podpore in oskrbe bomo zagotavljali najnujnejše varstvo. Ustrezno  podporo bom organizirali za vse uporabnike, ki bodo v tem času zaprtja storitve ostali doma.

Vse uporabnike, svojce, skrbnike, zastopnike obveščamo, da se enote dnevnega varstva od ponedeljka, 26.10.2020  do preklica  zaprejo.

Glede zaprtja in vseh sprememb glede omejitev bomo uporabnike in svojce sproti obveščali.

Vse vas ponovno pozivamo, da dosledno upoštevajo vsa preventivna higienska priporočila NIJZ, da skupaj ustavimo porast okužb.

Angela Benko Lang, direktorica

Obvestilo – 17.10.2020

Smo že bolj optimistični.
Vsi testi uporabnikov, ter zaposlenih obeh enot VDC-ja Ljutomer so na COVID -19 NEGATIVINI.
Oba uporabnika, ki sta vključena v bivalno enoto se dobro počutita, tudi uporabnik, ki je od včeraj v oskrbi v bolnišnici.
Enota dnevnega varstva še naprej ostaja zaprta.
Držimo pesti, da ohranimo to stanje.
Angela Benko Lang, direktorica

Obvestilo o potrjenih okužbah – 16.10.2020

Sporočamo, da se je od včeraj število pozitivnih uporabnikov povečalo za 1 uporabnika. Tako imamo 3 uporabnike pozitivne in pozitivno 1 zaposleno.
Za 2 pozitivna uporabnika skrbimo v rdeči coni bivalne enote, uporabnik dnevnega varstva ostaja v domači oskrbi.
Pozitivni uporabnik bo danes iz bivalne enote prepeljan v bolnišnico.
Čakamo še na rezultate vseh včerajšnjih testiranj uporabnikov ter zaposlenih.
Vsi zaposleni iz obeh enot so doma v karanteni.
Zaposlena bo svojce dnevnega varstva, ki so doma v karanteni osebno poklicala in bo z njimi redno v kontaktih.
Upamo, da večina ostane zdravih.
 
Angela Benko Lang, direktorica

Obvestilo o potrjenih okužbah – 15.10.2020

Obvestilo 15.10.2020

Pozdravljeni,

Okužba  s Covidom -19, ki se tako množično širi  v tem času,  nas je  v  našem VDC -ju doletela.

Poleg zaposlene, sta okužena tudi dva uporabnika  v Bivalni enoti Ljutomer.  Na testiranje so danes poslani še vsi uporabniki bivalne enote in uporabniki dnevnega varstva, ki so bili  v  stiku  z okuženo uporabnico.

Prav tako so danes na testiranju vsi zaposleni obeh  storitev.

Uporabniki, ki prihajajo v dnevno storitev od doma  so ostali doma.

Enota dnevnega varstva VDC Ljutomer, Slavka Osterca 2, Ljutomer,  je od danes naprej zaprta.

Uporabnika, ki sta pozitivna  na Covid 19, sta v oskrbi v Bivalni enoti Ljutomer, kjer je vzpostavljena po predpisih  zdravstvene stroke – rdeča cona.

Okužena uporabnika se dobro počutita.

Ostale enote VDC Murska Sobota  delujejo naprej.

Optimistično naravnani čakamo na rezultate današnjih testiranj.

Z veliko podpore lokalne skupnosti v Ljutomeru, ter vseh, ki nam pomagate, bomo zmogli!

Hvala uporabnikom in svojcem za dobro  sodelovanje in razumevanje.

Angela Benko Lang, direktorica

 

OBVESTILO O POTRJENI OKUŽBI – 14.10.2020

OBVESTILO O POTRJENI OKUŽBI – 14.10.2020

Spoštovani !

sporočamo, da je bila v enoti  VDC Ljutomer, Slavka Osterca 2, Ljutomer,  potrjena okužba na COVID -19 pri eni od zaposlenih.  Skupina uporabnikov,  s katerimi je bila  zaposlena  v stiku  je  bila napotena na testiranje.  Testiranje se bo izvedlo danes, tekom dneva. Med uporabniki dnevnega varstva  so tudi  trije uporabniki  iz Bivalne enote Ljutomer. Testirani  uporabniki ostajajo doma in se dobro počutijo.

Enota dnevnega varstva VDC Ljutomer bo normalno delovala naprej.

Uporabniki BE ostajajo  do nadaljnjega  v bivalni enoti.

Od izvidov testiranj bo odvisna nadaljnja organizacija  dela v institucionalnem varstvu-v Bivalni enoti Ljutomer.

Zahvaljujemo se vsem,  tako dr. Teodori Petraš iz NIJZ, kot vodji regijskega tima  gospe Mariji Kohek za hitro reagiranje in podporo. Hvaležni smo vsem za podporo in pomoč v teh trenutkih.

Hvala uporabnikom in svojcem za razumevanje!

Verjamemo , da bomo z doslednim spoštovanjem vseh ukrepov uspešni pri preprečevanju širjenja  virusa v našem zavodu.

Lepo vas pozdravljam,

Angela Benko Lang

Dosegljivi smo na vseh znanih kontaktih.

 

Informacije pred 8. 6. 2020

Najprej vas želimo seznaniti, da so se prve skupine uporabnikov, ki so se vrnile nazaj v storitev VDC – dnevno varstvo v vseh enotah VDC Murska Sobota (Ljutomer, Lendava, Gornja Radgona ter Lendava in Murska Sobota) dobro vključile in upoštevajo preventivne ukrepe in omejitve, ki smo jih sprejeli in smiselno prilagodili v skladu s priporočili NIJZ.

V ponedeljek, 8.6. 2020 se vrne v  vse enote  VDC-ja  še druga skupina uporabnikov.

–  Uporabniki bodo prvi dan dobili izjavo, ki jo naj izpolnjeno in podpisano čim prej vrnejo.

–  Sprejeti ukrepi še naprej veljajo.

Veselimo se srečanja z vami in lepo pozdravljeni.

OBVESTILO – ODPRAVA OMEJITEV IN POSTOPNO IZVAJANJE STORITVE VDC

 OBVESTILO –  ODPRAVA OMEJITEV IN POSTOPNO  IZVAJANJE  STORITVE  VDC

Pozdravljeni,

epidemiološka situacija glede COVID-19 v Sloveniji se umirja, zato se je začelo postopno sproščanje sistemskih ukrepov za zamejitev širjenja virusa.

Skladno s postopnim sproščanjem sistemskih ukrepov za zamejitev širjenja virusa in na podlagi informacij, ki smo jih prejeli s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) vas obveščamo, da od dne 1.6. 2020, postopoma začnemo z izvajanjem storitve varstva vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji.

Pri izvajanju storitev je potrebno upoštevati preventivne ukrepe v skladu s priporočili Ministrstva za zdravje (MZZ) in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), predvsem pa je potrebno upoštevati splošne in ostale higienske ukrepe:

– redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo, še posebej po kihanju in/ali kašljanju (v primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke);

– upoštevamo higieno kihanja in kašljanja;

– pazimo, da se z rokami ne dotikamo oči, nosu in ust;

– izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, še posebej, če kažejo znake nalezljive bolezni;

– v primeru, da zbolimo, ostanemo doma;

– skrbimo za redno zračenje prostorov;

– v prostore, kjer se izvajajo storitve, vstopajo uporabniki posamično;

–  ves čas  med uporabniki samimi ter med uporabniki in strokovnim osebjem skladno z možnostmi vzdržujemo razdaljo najmanj 1,5 m, uporabniki se med seboj ne bodo družili  in skupine se med seboj ne bodo mešale;

–  svojci, obiskovalci, poslovni partnerji  praviloma ne  vstopajo v VDC. Vstop je možen le  po dogovoru z VDC-jem;

– ob vhodu je organizirano dežurstvo, ki bo skrbelo za  spremljanje  počutja zaposlenih, uporabnikov in obiskovalcev (merjenje temperature, razkuževanje rok, spremljanje počutja z izpolnitvijo obrazca);

– poskrbeli smo za čim manjšo število uporabnikov v skupini. Za prehrano in prevoz je poskrbljeno kot običajno. Malico bodo imeli uporabniki po skupinah v delavnicah. Priporoča se, da ima vsak uporabnik  s sabo plastenko vode (bidon);

– avtomati za napitke  po enotah ne bodo delovali;

– v VDC ni dovoljeno prinašati nobenih predmetov, hrane in drugih priboljškov;

– z uporabniki in svojci, ki so vrnili izpolnjene vprašalnike,so vodje enot vzpostavile stik in se      pogovorile o podrobnostih vključitve;

– uporabniki bodo prvi dan dobili izjavo, ki jo izpolnite, podpišete in čim prej vrnete;

– v primeru, da se bodo pri uporabniku pojavili znaki akutne okužbe  dihal, vročina, slabo počutje, bomo obvestili svojce.

Priporočila bomo smiselno prilagajali, upoštevali bomo priporočila MDDSZ, MZZ ter  NIJZ.

 

Lepo  pozdravljeni.

 

Direktorica, Angela Benko Lang

 

 

 

Spoštovani uporabniki in svojci!

 

Vlada je v četrtek, 14.5.2020 zvečer na dopisni seji preklicala epidemijo bolezni COVID-19.

Storitev varstva vodenja in zaposlovanja pod posebnimi pogoji bomo začeli izvajati takoj, ko dobimo s strani MDDSZ navodila, kdaj in kako pričeti z izvajanjem storitve.

 

Ob ponovnem odprtju naših enot, vas bomo pravočasno obvestili. Zavedamo se, da že komaj vsi čakate ponovne vključitve v VDC. Prosimo vas, da z razumevanjem sprejmete, da je potrebno še malo počakati, da lahko pridete v VDC.

Ostanite zdravi skupaj s svojimi bližnjimi in lepo pozdravljeni.

Direktorica, Angela Benko Lang

Izvajanja obiskov v bivalnih enotah, v času epidemije COVID-19

Izvajanja obiskov v bivalnih enotah, v času epidemije COVID-19

Od 11.5.2020 so ponovno možni obiski svojcev v bivalnih enotah.

Obisk bo možen v popoldanskem času od ponedeljka do petka,  od 13. do 16.30 ure.

– Na obisk lahko pride le eden od svojcev

– obiske je obvezno potrebno predhodno najaviti na tel.številko:

– za BE Ljutomer -08/205 33 12

– za BE Gornja Radgona – 02/561 16 55

– za BE Lendava – 02/574 25 42

– na obisk lahko pridete le, če ste zdravi in niste bili v zadnjih 14 dneh v stiku z okuženo osebo;

– obvezna je uporaba zaščitne maske, merjenja temperature, razkuževanja rok, ustrezna razdalja;

– obiski se bodo izvajali v zunanjih  naprej določenih prostorih;

– v kolikor uporabniku kaj prinesete , mora to biti predano zaposlenemu, ki bo predmete ustrezno  razkužil;

V kolikor se bo epidemiološka situacija poslabšala in ne bo upoštevanja varnostnih  ukrepov, bomo obiske  ponovno omejili.

Kljub  zahtevanim navodilom verjamemo, da bodo naša srečanja prijetno potekala in se jih  veselimo.

 

Lepo pozdravljeni.

Angela Benko Lang, direktorica