02 / 522 36 40
Informacije
Celostna oskrba odraslih oseb z motnjo v telesnem in duševnem razvoju.

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.vdcms.si

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve kot so:

  • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve in velikosti vsebin glede na ločljivost zaslona),
  • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnika zaslona, brajevo vrstico),
  • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
  • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
  • predvidljivo delovanje spletišča,
  • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
  • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov

POVRATNE IN KONTAKTNE INFORMACIJE

V pripravo vsebin smo vložili veliko truda in si prizadevamo, da bi bila spletna stran čim bolj dostopna in obiskovalcem prijazna. Še vedno pa lahko pride do težav z dostopnostjo. V primeru, da kdo od obiskovalcev najde kakšno pomanjkljivost, o neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošlje obvestilo po navadni pošti  ali elektronski pošti na naslov:

Varstveno delovni center Murska Sobota
Trstenjakova ulica 69
9000 MURSKA SOBOTA

E-pošta: vdcms@siol.net

Odgovor boste prejeli  v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma zahtevo. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo in zahtevo, poslano v skladu z 8. členom  Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij , lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
TRŽAŠKA CESTA 21
1000 Ljubljana

Tel: 01 478 47 78
E-pošta: gp.uiv@gov.si

Priprava izjave o dostopnosti
Ta izjava je bila pripravljena  9.11.2020 na podlagi samoocene.