02 / 522 36 40
Informacije
Celostna oskrba odraslih oseb z motnjo v telesnem in duševnem razvoju.

Aktivnosti za dvig kakovosti življenja

VDC Murska Sobota si prizadeva življenje in delo popestriti z aktivnostmi za dvig kakovosti življenja z namenom ohranjanja telesnih in duševnih sposobnosti, zdravstvenega stanja, spretnosti in pridobivanja lastnosti, ki omogočajo uporabnikom bogatejše in zadovoljnejše življenje.

Aktivnosti se organizirajo glede na interese uporabnikov tako, da se sleherni lahko vključi v eno ali več od njih, ne glede na starost, stopnjo motenosti v razvoju in njegove gibalne sposobnosti. Aktivnosti potekajo po enotah v obliki krožkov in delavnic. Uporabniki lahko izbirajo med: vrtnarskim, planinskim, gospodinjskim, literarnim, glasbenim, planinskim, ribolovnim, pohodnim in plesnim krožkom, računalništvom, samozagovorništvom, plavanjem, folkloro…

Vsak krožek oz. dejavnost ima svojega mentorja. Mentorji so zunanji sodelavci in zaposleni, ki so se samoiniciativno odločili za področje prostočasne aktivnosti. Cilj v vseh enotah je, da bi krožke v veliki meri izvajali zunanji strokovnjaki.

Ob vsakodnevni rekreaciji, ki je na urniku v vseh enotah, organiziramo različne:

DRUŽABNE AKTIVNOSTI

 • letovanje – na morju in/ali na kmečkem turizmu;
 • izlet – organizira ga vsaka enota posebej;
 • planinarjenje – varovanci so člani planinskega društva Matica;
 • pikniki – v vsaki enoti se pripravi piknik, na katerega se povabi tudi svojce varovancev;
 • regijski piknik – po tradiciji se srečujejo varovanci, starši in zaposleni vseh štirih enot;
 • sprehodi – varovancem se nudi sprehode dnevno, tedensko in obdobno. Dnevnih sprehodov so ponavadi deležni varovanci varstvenih skupin. Ti sprehodi so v bližnjo okolico enote;
 • družabna srečanja – po dogovoru z osnovnimi šolami, vrtci, Skavti, Karitasom, domovi starejših v Pomurju.

KULTURNE AKTIVNOSTI

 • razstave – z uporabniki obiščemo razstave, ki jih pripravijo v galerijah, gradu, šolah, cerkvah, dijaških domovih, občasno pa jih organiziramo tudi sami;
 • gledališke predstave – občasno si ogledamo tudi kakšno gledališko predstavo;
 • prireditve – obiskujemo pomembne prireditve v kraju, kjer enote delujejo ali na povabilo.

ŠPORTNO REKREATIVNE AKTIVNOSTI

 • plavanje,
 • v okviru Specialne Olimpiade Slovenije uporabniki sodelujejo na
 • regijskih igrah,
 • MATP,
 • mali nogomet,
 • smučanje in namizni tenis,
 • ribolov in viseče kegljanje,
 • balinanje,
 • smučanje.

Enote tekom leta izvedejo tudi različne projekte kot npr. Pomladni dan, Jesenski dan, Poletni dan, Veseli decembe.