Obvestilo o potrjenih okužbah  v  Bivalni enoti Gornja Radgona

Spoštovani,

Okužba z virusom COVID-19 se je pojavila tudi v naši BE Gornja Radgona.

Okuženi sta 2 zaposleni ter 8 uporabnikov.

Okužene uporabnike smo včeraj preselili v prostore  dnevnega varstva VDC Gornja Radgona, ki so v neposredni bližini.

Zdravstveno stanje uporabnikov je stabilno,  trenutno se dobro počutijo.

Z njimi delajo zaposleni zdravstveni delavci.

Uporabniki, ki so na testiranju na virus bili negativni, so ostali v bivalni enoti. Tudi njihovo zdravstveno stanje redno spremljamo.

Trenutno so vsi uporabniki, ki prihajajo v VDC od doma, zaradi omejenega vključevanja v času epidemije doma. Z njimi sodelujemo na daljavo.

V primeru potrebnega nujnega varstva, bomo to zagotavljali v enoti Murska Sobota, ki deluje za potrebe nujnega varstva.

Obiski in izhodi uporabnikov BE Gornja Radgona  v času  prisotnosti okužbe niso dovoljeni.

S svojci in zakonitimi zastopniki smo povezani.

 

Vsem se za izkazano podporo in pomoč zahvaljujemo.

Posebej hvala uporabnikom za sodelovanje in razumevanje  v tem času.

 

Povezanost zaposlenih vseh enot zavoda nam omogoča izvajati vse naloge potrebne za organizacijo dela.

Za vsakega uporabnika posebej se trudimo in skrbimo, da se dobro počuti.

 

Lepo pozdravljeni,

Angela Benko Lang,

direktorica VDC Murska Sobota