02 / 522 36 40
Informacije
Celostna oskrba odraslih oseb z motnjo v telesnem in duševnem razvoju.

PROGRAM ZAPOSLITVE

Program zaposlovanja v VDC Murska Sobota delimo na lastni program in kooperacijo.

Cilj zaposlovanja je optimalen izkoristek obstoječih delovnih zmožnosti, razvijanje spretnosti, doseganje in doživljanje uspehov, samopotrjevanje in razvijanje samopodobe. Načrtovanje aktivnosti temelji na realni oceni zmožnosti posameznika in skupine. Izdelki morajo biti tržno zanimivi.

LASTNI PROGRAM

Lastni program poteka v okviru šiviljskih, tkalskih, lesnih, ustvarjalnih, karamičnih delavnic in fotokopirnice. Natačno opredelitev lastnega programa je razvidna pri predstavitvi posamezne enote zavoda.

Izdelki, ki nastajajo v posameznih delavnicah:

  • šiviljska delavnica: šivanje dekorativnih izdelkov iz blaga in usnja, šivanje copat, igrač, pustnih kostumov, namiznih prtov, kuhinjskih krp, popravila oblačil, izdelki po naročilu.
  • tkalska delavnica: tkanje prtičkov, tepihov, torbic, šalov, izdelki po naročilu.
  • lesna delavnica: izdelava uporabnih izdelkov, dekorativnih izdelkov, igrač, izdelkov po naročilu.
  • keramična delavnica: slike iz gline, posoda iz gline, izdelki po naročilu.
  • fotokopirnica: fotokopiranje in vezava.

KOOPERACIJSKI PROGRAM

Kooperacija zajema enostavna ročna dela, ki so za uporabnike zanimiva. To so različna dela: pakiranje, sestavljanje, lepljenje, navijanje. …

Dela omogočajo vključevanje v delo vseh uporabnikov, saj so faze dela po zahtevnosti različne. Pomembno je, da so uporabniki vključeni v koristno, ustvarjalno, zanimivo delo, ki ima svoj prostor in ceno na trgu.

V zavodu si prizadevamo pridobivati tudi zahtevnejša in boljše plačana dela, ki prispevajo k zvišanju nagrad.

Stalno pozornost posvečamo ohranjanju dobrih poslovnih odnosov z dosedanjimi kooperanti in iskanju, ter navezovanju stikov z različnimi podjetji in obrtniki.