02 / 522 36 40
Informacije
Celostna oskrba odraslih oseb z motnjo v telesnem in duševnem razvoju.

CELOSTNA OSKRBA ODRASLIH OSEB Z MOTNJO V TELESNEM IN DUŠEVNEM RAZVOJU

Varstveno delovni center Murska Sobota smo javni socialno varstveni zavod in  zagotavljamo  odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju  organizirano dnevno varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter institucionalno varstvo.

Pokrivamo Pomurje s štirimi enotami dnevnega varstva, ki so  v Murski Soboti, kjer je tudi sedež zavoda,  v Ljutomeru, v Gornji Radgoni ter  v Lendavi.

Institucionalno  varstvo nudimo v treh bivalnih enotah, v Gornji Radgoni, v Lendavi in v Ljutomeru.

Storitev dnevnega varstva je namenjena ohranjanju pridobljenih znanj in delovnih spretnosti, razvijanju novih sposobnosti, pridobivanju socialnih in delovnih navad, razvijanju individualnosti ter vključevanju v skupnost in okolje.

Varstvo zajema pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri vstajanju, oblačenju  sezuvanju , slačenju, pomoč pri gibanju in hoji, pomoč pri komunikaciji ter organizacijo prevozov, ki niso zdravstveno indicirani.

Vodenje zajema  pomoč pri reševanju osebnih in socialnih stisk,oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih načrtov, vzdrževanje stikov in sodelovanje s posameznikom oziroma njegovimi svojci, sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in ustanovami ter organizacijo prostočasnih aktivnosti.

Zaposlovanje pod posebnimi pogoji zajema zaposlitev pri proizvodnih ali drugih delih oziroma delovno okupacijo, prilagajanje strojev in delovnih pripomočkov zmogljivostim posameznika, razvijanje delovnih sposobnosti in spretnosti, uvajanje v delo, zagotavljanje pogojev za varno delo, spremljanje delovnega procesa, nabavo sredstev in pripomočkov za izvajanje programov ter prodajo izdelkov.

Storitvene dejavnosti zajemajo urejanje parkov, fotokopiranje in druge storitve.

Kooperacijski programi zajemajo enostavna dela kot so sestavljanje, zlaganje, pakiranje, obrezovanje različnih materialov (papirja, kovine, plastike…).

Storitev institucionalnega varstva je namenjena nadomeščanju ali dopolnjevanju funkcije doma ali lastne družine. Vključenim uporabnikom zagotavljamo osnovno oskrbo, socialno oskrbo in zdravstveno nego.

Naša osnovna naloga v bivalnih enotah je skrb za kakovost življenja odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju, za čim bolj samostojno življenje, odgovornost do zdravja, skrb za samega sebe, vključevanje v ožje in širše okolje, sodelovanje v aktivnostih preko društev, šol in lokalnih skupnostih. Uporabniki s podporo zaposlenih izvajajo aktivnosti kuhanja, pranja, likanja, pospravljanja, vrtnarjenja in aktivno preživljajo svoj prosti čas  s ciljem širjenja njihove socialne mreže ter ohranjanja stikov s svojci.

Vizija zavoda: Razvijanje in izvajanje kvalitetnih storitev, ki zagotavljajo zadovoljstvo in socialno vključenost, ustvarjalnost in osebnostno razvoj. S svojim delovanjem, želimo dosegati prepoznavnost ter primerljivost v domačem in tujem okolju.