02 / 522 36 40
Informacije
Celostna oskrba odraslih oseb z motnjo v telesnem in duševnem razvoju.

Kje nas najdete ?

Informacije o bivalni enoti

Začetki institucionalnega varstva v naši ustanovi segajo v leto 1994, ko je bila ustanovljena stanovanjska skupina s štirimi stanovalci na Lackovi 17 v Gornji Radgoni, kjer je potekalo tudi dnevno varstvo takrat še pod okriljem OŠ dr. Janka Šlebingerja.

Leta 2000 je enota VDC Gornja Radgona postala enota samostojnega javnega socialno varstvenega zavoda VDC Murska Sobota, posebno prelomnico pa za našo Bivalno enoto predstavlja december 2002, ko se je takrat že 8 stanovalcev preselilo v nove prostore v Črešnjevcih pri Gornji Radgoni. V Letu 2014 smo se preselili v nove prostore blizu dnevnega varstva na Ljutomersko cesto 28, Gornja Radgona. Vključimo lahko 15 stanovalcev.

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo v skladu s predpisi s področja socialnega varstva ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva.

Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz.

Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja upravičencev. Vključuje izvajanje nalog varstva, posebnih oblik varstva, vzgoje in priprave na življenje in nalog vodenja.

Varstvo pomeni nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti (vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji in pri orientaciji). Posebne oblike varstva so namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih odnosov, delovni okupaciji, korekciji in terapiji motenj, aktivnemu preživljanju prostega časa ter reševanju osebnih in socialnih stisk.

Delo poteka 7 dni v tednu, vse dni leta, od tega 5 dni po 16 ur dnevno (popoldan in ponoči), ob vikendih, praznikih in kolektivnih dopustih v dnevnem varstvu pa 24 ur dnevno.

Vsi v bivalni enoti si prizadevamo, da bi bilo življenje stanovalcev zadovoljno in kar najbolj pestro, predvsem pa se učimo samostojnega življenja.

Po prihodu iz dnevnega varstva se spije kava, stanovalci pa sproščeno razpravljajo o dopoldnevu. V tem času načrtujemo tudi popoldanske aktivnosti.

POPOLDNEVE IN OSTALE ZA STANOVALCE DELA PROSTE DNEVE PREŽIVLJAMO PESTRO

  • kuhamo in pečemo peciva,
  • skrbimo za svoje sobe, skupne prostore,
  • peremo in likamo svoja oblačila,
  • hodimo po nakupih,
  • urejamo cvetje in skrbimo za okolico,
  • hodimo na sprehode, po želji ob nedeljah in praznikih v cerkev,
  • radi obeležimo različne praznike, se udeležimo prireditev v bližnji okolici,
  • pripravljamo piknike zase, včasih pa povabimo tudi prijatelje iz sorodnih institucij, ki nam vabilo tudi vrnejo,
  • veseli smo, ko nas kdo obišče, ob večerih gledamo televizijo, igramo družabne igre…

Pam Brown je nekoč dejala:
»Če bi ti lahko podarila kar koli, bi bila to spokojnost v srcu tvojega življenja, da bi ostalo mirno in gotovo, ne glede na dogodke.«
Prav ta misel vodi zaposlene, ki delamo s stanovalci v naši bivalni enoti.