02 / 522 36 40
Informacije
Celostna oskrba odraslih oseb z motnjo v telesnem in duševnem razvoju.

Kje nas najdete ?

Informacije o bivalni enoti

Bivalna enota je samo ena od organiziranih oblik življenja odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju in pomeni našim uporabnikom nadomeščanje funkcije doma ali druge družine, nudi pa bivanje, organizirano prehrano, varstvo in zdravstveno varstvo. Bivalna enota v Lendavi se je ustanovila 3.februarja 2007 s vključitvijo petih stanovalcev. Stanovanjska hiša na Cankarjevi ulici 23 je umeščena v urbano okolje, blizu mesta in blizu Varstveno delovnega centra, kamor stanovalci vsak dan prihajajo na delo.

Delo poteka 7 dni v tednu in vse dni leta.

Stanovalcem naše bivalne enote želimo nuditi čim bolj normalno življenje, kar pomeni, da naj bi v tem okolju zaživeli čim bolj neopazno, vsakdanje življenje, pa vendar pestro in zadovoljno. Naši stanovalci so se popolnoma vživeli v novo sosesko in postali s pomočjo vseh sosedov enakopravni, enakovredni in spoštovani člani omenjene soseske.

Poglavitno vodilo pri delu skupnosti je smotrno in izpolnjeno preživljanje prostega časa.

NJIHOV VSAKDANJIK SI NAŠI UPORABNIKI POPESTRIJO Z RAZNOVRSTNIMI AKTIVNOSTMI

 • praznovanja rojstnih dnevov
 • obiski svojih domačih
 • krajši in daljši izleti
 • obiski gledaliških predstav in drugih kulturnih prireditev
 • obiski sosedov
  nakupi
 • mesečno vključevanje v gibanje Vera in luč
 • obiski ostalih ustanov (sosednja Hrvaška – mesto Čakovec)
 • pikniki
 • kopanje v termalnem kopališču
 • krajši in daljši sprehodi,…
 • opravljanje gospodinjskih opravil v hiši in v njeni okolici