Številka: 9004-02/2020

Datum: 17.12.2020

SPOŠTOVANI  UPORABNIKI IN SVOJCI

Precej časa je minilo, ko smo Vas seznanili, da moramo na osnovi prejetega obvestila s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, izvajati storitev  omejeno, samo za tiste uporabnike, ki potrebujejo nujno varstvo.

V začetku omejenega delovanja v nobeni enoti ni bila potreba po nujnem varstvu. Vsi uporabniki in njihovi svojci ste izrazili možnost ostati doma.

Vodja vsake enote Vas je poklicala in spremljala na daljavo, večinoma po telefonu,  kako se počutite, ali kaj potrebujete, da vam uredimo in pomagamo.

Enota Ljutomer se je zaradi pojava virusa zaprla že pred epidemijo.

V mesecu novembru smo enoto Ljutomer začasno dali v uporabo Domu starejših občanov Ljutomer. V njej  so nameščeni  stanovalci doma.

Prav tako je začasno enota dnevnega varstva Gornja Radgona  namenjena uporabnikov Bivalne enote Gornja Radgona.

V  VDC Murska Sobota si bomo prizadevali, da bomo vaše potrebe po nujnem vključevanju in pomoči ter delu s posameznikom prilagajali.

V kolikor potrebujete  vključitev  jo nudimo  trenutno lahko v enotah:  Murska Sobota, BE Ljutomer, BE Lendava in v VDC Lendava.   Za uporabnike enote Gornja Radgona bomo v času uporabe prostorov enote za izolacijo,  nudili nujno varstvo v enoti Murska Sobota. Na tej lokaciji deluje ves čas uprava zavoda in je na voljo več prostih delavnic. Skupine se med seboj ne mešajo.

Uporabniki, ki ste se prijavili za cepljenje proti virusu COVID -19, boste pravočasno obveščeni o kraju in datumu cepljenja.

V prihajajočih božično novoletnih praznikih vsem želim, da ostanete zdravi in praznike preživite dobre volje v družbi svojih domačih.

Po telefonu smo vam vedno na voljo, tako vodje enot kot  direktorica.

Lepo pozdravljeni,

Angela Benko Lang, direktorica