DOZIDAVA PRIZIDKA POSLOVNEGA OBJEKTA VDC MURSKA SOBOTA

Dozidava prizidka poslovnega objekta VDC Murska Sobota. ESPD – obrazec narocnik_espd Mapa I (Splošni del) razpisna-dokumentacija-dozidava-prizidka-poslovnega-objekta-vdc-murska-sobota Mapa II (Projektna dokumentacija v pdf) 1-arhitektura-tekst grafika situacije prerezi tloris-temeljev tloris-pritlicja tloris-nadstropja tloris-strehe fasadepogledi elektroinstalacije-pzi tehnicno-porocilo Mapa III (Popisi v excelu in pdf) popis-del-elektroinstalacije-formule popis-gradbeno-obrtniskih-del-formule strojne-instalacije-vdc-formule zunanja-ureditev-formule skupna-rekapitulacija-formule1 popis-gradbeno-obrtniskih-del popis-del-strojne-instalacije popis-del-elektroinstalacije popis-del-zunanja-ureditev skupna-rekapitulacija