02 / 522 36 40
Informacije
Celostna oskrba odraslih oseb z motnjo v telesnem in duševnem razvoju.

DOZIDAVA PRIZIDKA POSLOVNEGA OBJEKTA VDC MURSKA SOBOTA

Dozidava prizidka poslovnega objekta VDC Murska Sobota.

ESPD – obrazec
narocnik_espd

Mapa I (Splošni del)
razpisna-dokumentacija-dozidava-prizidka-poslovnega-objekta-vdc-murska-sobota

Mapa II (Projektna dokumentacija v pdf)
1-arhitektura-tekst
grafika
situacije
prerezi
tloris-temeljev
tloris-pritlicja
tloris-nadstropja
tloris-strehe
fasadepogledi
elektroinstalacije-pzi
tehnicno-porocilo

Mapa III (Popisi v excelu in pdf)
popis-del-elektroinstalacije-formule
popis-gradbeno-obrtniskih-del-formule
strojne-instalacije-vdc-formule
zunanja-ureditev-formule
skupna-rekapitulacija-formule1

popis-gradbeno-obrtniskih-del
popis-del-strojne-instalacije
popis-del-elektroinstalacije
popis-del-zunanja-ureditev
skupna-rekapitulacija