02 / 522 36 40
Informacije
Celostna oskrba odraslih oseb z motnjo v telesnem in duševnem razvoju.

Cenik oskrbnega dne v institucionalnem varstvu

Cena oskrbnega dne institucionalnega varstva (16 ur) v bivalni enoti Lendava, Ljutomer in Gornja Radgona znaša 30,05 EUR. Cena je bila sprejeta na seji sveta zavoda dne, 27.2.2014.