02 / 522 36 40
Informacije
Celostna oskrba odraslih oseb z motnjo v telesnem in duševnem razvoju.

Dejavnost VDC enot

V Varstveno delovnem centru Murska Sobota izvajamo storitve varstva, vodenja in zaposlovanja pod posebnimi pogoji ter institucionalno varstvo za odrasle osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju.

VARSTVO ZAJEMA

 • spremljanje, podporo in zagotavljanje občutka varnosti
 • pomoč pri vzdrževanju osebne hygiene
 • pomoč pri gibanju in oblačenju
 • pomoč pri vstajanju, oblačenju, slačenju, obuvanju, sezuvanju
 • pomoč pri komunikaciji in orientaciji
 • pomoč pri prihodih in odhodih ter spremstvo pri prevozih

VODENJE ZAJEMA

 • pomoč pri reševanju osebnih in socialnih stisk
 • oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov
 • vzdrževanje stikov in sodelovanje s posameznikom oz. njegovimi svojci
 • sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in ustanovami
 • organiziranje kreativnih dejavnosti in vključevanje v okolje

ZAPOSLOVANJE POD POSEBNIMI POGOJI

 • zaposlitev pri proizvodnih in drugih delih oz. delovno okupacijo
 • prilagajanje strojev in delovnih pripomočkov zmogljivostim posameznika
 • razvijanje delovnih sposobnosti in spretnosti
 • uvajanje v delo
 • zagotavljanje pogojev za varno delo
 • spremljanje delovnega procesa
 • nabava sredstev in pripomočkov za izvajanje programov
 • prodajo izdelkov

INSTITUCIONALNO VARSTVO

Je oblika varstva, ki uporabnikom nadomešča ali dopolnjuje funkcijo doma in lastne družine. Zajema socialno, osnovno ter zdravstveno oskrbo.

Vključenim uporabnikom zagotavlja:

 • bivanje in varstvo
 • prehrano in zdravstveno nego
 • sprehode, nakupe, izlete, zabavo….