Spoštovani!

Obveščamo vas, da je javni socialno varstveni zavod Murska Sobota, zaradi pojava korona virusa (Covid 19), s ciljem zaščite zdravja tako uporabnikov, kot zaposlenih, sprejel ukrepe in danes v petek, 13.3.2020, do preklica ZAPRL enote, ki izvajajo storitve vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji in sicer enoto Murska Sobota, enoto Lendava, enoto Gornja  Radgona in enoto Ljutomer.

V bivalni enoti Gornja Radgona, Lendava in Ljutomer se institucionalno varstvo izvaja skladno z uradnimi navodili in priporočili, prejetimi s strani pristojnih institucij – Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ, Ministrstvo za zdravje (MZ) in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Sprejet je ukrep popolne prepovedi obiskov v institucionalnem varstvu.

 

Vodstvo VDC Murska Sobota bo vse uporabnike, zakonite zastopnike in zaposlene sproti obveščalo o vseh spremembah ukrepov.

 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje z željo, da ostanemo zdravi.

 

 

 

 

Angela Benko Lang

Direktorica VDC Murska Sobota