OBVESTILO –  ODPRAVA OMEJITEV IN POSTOPNO  IZVAJANJE  STORITVE  VDC

Pozdravljeni,

epidemiološka situacija glede COVID-19 v Sloveniji se umirja, zato se je začelo postopno sproščanje sistemskih ukrepov za zamejitev širjenja virusa.

Skladno s postopnim sproščanjem sistemskih ukrepov za zamejitev širjenja virusa in na podlagi informacij, ki smo jih prejeli s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) vas obveščamo, da od dne 1.6. 2020, postopoma začnemo z izvajanjem storitve varstva vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji.

Pri izvajanju storitev je potrebno upoštevati preventivne ukrepe v skladu s priporočili Ministrstva za zdravje (MZZ) in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), predvsem pa je potrebno upoštevati splošne in ostale higienske ukrepe:

– redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo, še posebej po kihanju in/ali kašljanju (v primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke);

– upoštevamo higieno kihanja in kašljanja;

– pazimo, da se z rokami ne dotikamo oči, nosu in ust;

– izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, še posebej, če kažejo znake nalezljive bolezni;

– v primeru, da zbolimo, ostanemo doma;

– skrbimo za redno zračenje prostorov;

– v prostore, kjer se izvajajo storitve, vstopajo uporabniki posamično;

–  ves čas  med uporabniki samimi ter med uporabniki in strokovnim osebjem skladno z možnostmi vzdržujemo razdaljo najmanj 1,5 m, uporabniki se med seboj ne bodo družili  in skupine se med seboj ne bodo mešale;

–  svojci, obiskovalci, poslovni partnerji  praviloma ne  vstopajo v VDC. Vstop je možen le  po dogovoru z VDC-jem;

– ob vhodu je organizirano dežurstvo, ki bo skrbelo za  spremljanje  počutja zaposlenih, uporabnikov in obiskovalcev (merjenje temperature, razkuževanje rok, spremljanje počutja z izpolnitvijo obrazca);

– poskrbeli smo za čim manjšo število uporabnikov v skupini. Za prehrano in prevoz je poskrbljeno kot običajno. Malico bodo imeli uporabniki po skupinah v delavnicah. Priporoča se, da ima vsak uporabnik  s sabo plastenko vode (bidon);

– avtomati za napitke  po enotah ne bodo delovali;

– v VDC ni dovoljeno prinašati nobenih predmetov, hrane in drugih priboljškov;

– z uporabniki in svojci, ki so vrnili izpolnjene vprašalnike,so vodje enot vzpostavile stik in se      pogovorile o podrobnostih vključitve;

– uporabniki bodo prvi dan dobili izjavo, ki jo izpolnite, podpišete in čim prej vrnete;

– v primeru, da se bodo pri uporabniku pojavili znaki akutne okužbe  dihal, vročina, slabo počutje, bomo obvestili svojce.

Priporočila bomo smiselno prilagajali, upoštevali bomo priporočila MDDSZ, MZZ ter  NIJZ.

 

Lepo  pozdravljeni.

 

Direktorica, Angela Benko Lang