02 / 522 36 40
Informacije
Celostna oskrba odraslih oseb z motnjo v telesnem in duševnem razvoju.

Ukrepi VDC Murska Sobota zaradi pojava koron virusa (Covid 19)

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je javni socialno varstveni zavod Murska Sobota, zaradi pojava korona virusa (Covid 19), s ciljem zaščite zdravja tako uporabnikov, kot zaposlenih, sprejel ukrepe in danes v petek, 13.3.2020, do preklica ZAPRL enote, ki izvajajo storitve vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji in sicer enoto Murska Sobota, enoto Lendava, enoto Gornja  Radgona in enoto Ljutomer.

V bivalni enoti Gornja Radgona, Lendava in Ljutomer se institucionalno varstvo izvaja skladno z uradnimi navodili in priporočili, prejetimi s strani pristojnih institucij – Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ, Ministrstvo za zdravje (MZ) in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Sprejet je ukrep popolne prepovedi obiskov v institucionalnem varstvu.

 

Vodstvo VDC Murska Sobota bo vse uporabnike, zakonite zastopnike in zaposlene sproti obveščalo o vseh spremembah ukrepov.

 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje z željo, da ostanemo zdravi.

 

 

 

 

Angela Benko Lang

Direktorica VDC Murska Sobota